Preview

Геодинамика и тектонофизика

Расширенный поиск

Качмарек Галина

 Качмарек, Галина

 доктор геол.-мин. наук

 Институт географии и пространственной организации ПАН, Департамент экологических  ресурсов и опасных геологических процессов, г. Торунь, Польша

 

 

(ResearchGate) (ORCID)

 

Publications 2010–2015

 • Kaczmarek H., 2010. Przekształcenia brzegów Zbiornika Pakoskiego – skutki dla wybranych element środowiska przyrodniczego. In: Jarosław Kordowski, Dariusz Brykała, Arkadiusz Bartczak, Halina Kaczmarek, Michał Słowiński, Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady. Prace geograficzne 223, 81–92. IGiPZ PAN, Warszawa (Book Chapter).
 • Kaczmarek H., 2010. Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych – Zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta. Landform Analysis 13, 19–26.
 • Kaczmarek H., 2010. Development of the shore zone of the Jeziorsko Reservoir (the Warta River, Central Poland). Geomorphologia Slovaca et Bohemica (1), 16–24.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V.A., Kozyreva E.A., 2011. The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk reservoir (Russia). Landform Analysis 17, 117–123.
 • Kaczmarek H., 2012. Zbiornik Pakoski jako część Wielkiej Pętli Wielkopolski i jego zagospodarowanie turystyczne. In: Danuta Szumińska (Red.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Promotio Geographica Bydgostiensia 8, 121–132. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Book Chapter).
 • Kaczmarek H., Mazaeva O.A., Kozyreva E.A., Khak V.A., 2012. Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej). Landform Analysis 20, 47–59.
 • Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013. Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisła, zbiornik włocławski. Przeglad Geograficzny 85 (3), 397–415. http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4
 • Kaczmarek H., 2014. Zmiany roślinności w strefie brzegowej spiętrzonego jeziora na przykładzie Zbiornika Pakoskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu 37, 139–146.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. Problemy Ekologii Krajobrazu 37, 169–179.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V.A., 2015. Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). Landslides 12 (3), 573–583. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-014-0488-7
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015. Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research. Environmental Earth Sciences 74 (5), 4247–4259. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4479-3