Preview

Геодинамика и тектонофизика

Расширенный поиск

Качмарек Халина

 Качмарек Халина

 доктор геол.-мин. наук

 Институт географии и пространственной организации ПАН,

 Департамент экологических  ресурсов и опасных геологических процессов, г. Торунь, Польша

 ResearchGate ORCID

 

Публикации 2010–2023


 • Tyszkowski S., Zbucki Ł., Kaczmarek H., Duszyński F., Strzelecki M., 2023. Terrestrial Laser Scanning for the Detection of Coastal Changes along Rauk Coasts of Gotland, Baltic Sea. REMOTE SENSING 15(6), 1667. http://doi.org/10.3390/rs15061667
 • Kaczmarek H., Bartczak A., Tyszkowski S., Badocha M., Krzemiński M., 2021. The impact of freeze-thaw processes on a cliff recession rate in the face of temperate zone climate change. CATENA 202, 105259. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105259
 • Bartczak A., Kaczmarek H., Badocha M., Krzeminski M., Tyszkowsk, S., 2021. Measured and predicted freeze-thaw days frequencies in climate change conditions in central Poland. PEERJ 9, e12153. https://doi.org/10.7717/peerj.12153
 •  Kaczmarek H., Tyszkowski S., Bartczak A., Kramkowski M., Wasak K., 2019. The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland). SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 690, 1140–1150. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.032
 • Bartczak A., Słowińska S., Tyszkowski S., Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2019. Ecohydrological Changes and Resilience of a Shallow Lake Ecosystem under Intense Human Pressure and Recent Climate Change. WATER 11(1), 32. https://doi.org/10.3390/w11010032
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., Kozyreva E., 2018. Analysis of river bank erosion by combined airborne and long-range terrestrial laser scanning: preliminary results on the Vistula River. GEODYNAMICS&TECTONOPHYSICS 9(1), 249–261. https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-1-0347
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Linowski S., Marszelewski W., 2017. Testing of differential elevation models based on combined airborne and long-range terrestrial laser scanning for assessment of river bank erosion. GEOGRAPHIA POLONICA 90(4), 493–498.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O.A., Kozyreva E.A., Babicheva V.A., Tyszkowski S., Rybchenko A.A., Brykala D., Bartczak A., Słowiński M., 2016. Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir. JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 42(5), 926–941. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2016.07.024
 • Dąbrowska J., Kaczmarek H., Markowska J., Tyszkowski S., Kempa O., Gałęza M., Kucharczak-Moryl E., Moryl, A., 2016. Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 188(8), 467. https://doi.org/10.1007/s10661-016-5470-5
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V.A., 2015. Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). LANDSLIDES 12(3), 573–583. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-014-0488-7
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015. Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 74(5), 4247–4259. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4479-3
 • Kaczmarek H., 2014. Zmiany roślinności w strefie brzegowej spiętrzonego jeziora na przykładzie Zbiornika Pakoskiego. PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 37, 139–146.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. PROBLEMY EKOLOGII KRAJOBRAZU 37, 169–179.
 • Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013. Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisła, zbiornik włocławski. PRZEGLAD GEOGRAFICZNY 85(3), 397–415. http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4
 • Kaczmarek H., 2012. Zbiornik Pakoski jako część Wielkiej Pętli Wielkopolski i jego zagospodarowanie turystyczne. In: Danuta Szumińska (Red.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. PROMOTIO GEOGRAPHICA BYDGOSTIENSIA 8, 121–132. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Book Chapter).
 • Kaczmarek H., Mazaeva O.A., Kozyreva E.A., Khak V.A., 2012. Stacjonarne badania procesów egzogenicznych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (południe Syberii Wschodniej). LANDFORM ANALYSIS 20, 47–59.
 • Mazaeva O., Kaczmarek H., Khak V.A., Kozyreva E.A., 2011. The short-term changes of gully erosion forms in the context of the water level fluctuations in the Bratsk reservoir (Russia). LANDFORM ANALYSIS 17, 117–123.
 • Kaczmarek H., 2010. Przekształcenia brzegów Zbiornika Pakoskiego – skutki dla wybranych element środowiska przyrodniczego. In: Jarosław Kordowski, Dariusz Brykała, Arkadiusz Bartczak, Halina Kaczmarek, Michał Słowiński, Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady. PRACE GEOGRAFICZNE 223, 81–92. IGiPZ PAN, Warszawa (Book Chapter).
 • Kaczmarek H., 2010. Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych – Zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta. LANDFORM ANALYSIS 13, 19–26.
 • Kaczmarek H., 2010. Development of the shore zone of the Jeziorsko Reservoir (the Warta River, Central Poland). GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA (1), 16–24.